Strategy & Governance
Written by Linnea Palmertz
June 2, 2022

Befintlig data blir nya lösningar: Insikter om Corporate Venturing med Volvo Group Connected Solutions Innovation Labs

Perspektiv, team, tydliga resultat och partnerskap: det är fyra saker Hans Lind, Director Business Innovation and Foresight på Volvo Group, betonade som viktiga för framgångsrikt innovationsarbete när han delade med sig av sina insikter på senaste middagen med Desifer Venture Club.

Foresight och parallella scenarier för att skapa långsiktig relevans

Volvo Connected Solutions Innovation Lab, som Hans är en del av, har som uppdrag att skapa nästa hållbara tillväxtområde för Volvo Group. Deras uppdrag handlar om att utforska sådant som kan skapa värde och hålla bolaget relevant mer långsiktigt, sådant som ännu inte finns på kartan för produktplanen. För att skapa relevanta lösningar för ett långsiktigt perspektiv jobbar teamet mycket med olika potentiella framtidsscenarier, för att identifiera avgränsade möjligheter och tydliga behov som de sedan skapar lösningar för. Hans betonar vikten att att använda ett utifrån-in perspektiv för att lösa rätt problem, för att minska risken att fastna i teknikdrivna lösningar, något som annars är en vanlig fallgrop i innovationsarbete.

Hans Lind, Director Business Innovation and Foresight på Volvo Group

Ett balanserat team

Hur sätter man ihop det bästa teamet för corporate venturing? Hur många bör komma från insidan och hur många ska man plocka utifrån? Dessa är frågor som många tampas med. På Volvo, en organisation där du hittar några av landets bästa ingenjörer och strateger, är det ingen tvekan om att rätt talang finns att hämta internt. Dock varnar Hans för att sätta ihop ett team med allt för många interna personer. Inom etablerade organisationer, som Volvo, finns det en tendens att tänka i samma banor. Hans skämtar om att alla nya idéer blir en lastbil i slutändan. På innovationslabbet har de därför valt att ha ungefär 25 procent inifrån organisationen och resterande har rekryterats externt.

Balansen mellan det interna och externa är dock inte den enda aspekten att ta hänsyn till för att få ihop det ultimata teamet för att leverera nya ventures.  Mångfald är minst lika viktigt. Detta är något som Hans har jobbat aktivt och intensivt med över de senaste åren, vilket har gett gott resultat. Idag representerar innovationslabbet hos Volvo Group, som är utspridda över både Göteborg och Silicon Valley, tolv olika nationaliteter och har en ganska jämn könsfördelning.

Show don’t tell

De lösningar som kommer från Connected Solutions Innovation Lab tas i de flesta fall emot av någon del av den etablerade organisationen, med undantag för något som etablerats som en ny enhet. Detta gör att man är helt beroende av relationen till de delar som potentiellt kan ta emot lösningarna för att de ska kunna skalas och skapa värde. Det är också avgörande att kunna sälja in sina lösningar, och detta är något teamet spenderar mycket tid på.

Hans nämnde några saker som hjälp teamet i att få med den etablerade organisationen på tåget. Först och främst gäller det att vara uthållig. Kom ihåg att det är en lång och krokig väg till den slutgiltiga destinationen. Det är inte självklart att varje idé ska bolagiseras som ett separat startup, så låt processen ta sin tid och utvecklas organiskt. Dessutom måste man öppna upp och visa på nya idéer, och här är det viktigt att vara saklig i argumenten och demonstrera de påtagliga fördelarna med en specifik investering och på vilket sätt det kommer gynna den större organisationen. Show, don’t tell.

Partnerskap

En mycket viktigt framgångsfaktor för innovationslabbet är enligt Hans att de jobbat mycket med partnerskap. Både med akademi, myndigheter  och startups, vilket har lett till både nya perspektiv, nya idéer och kompetens som de annars inte haft tillgång till. Som exempel nämner han bland annat Smoovit som är ett venture som drivs i partnerskap med Göteborgs stad, Vinnova, och flera andra kommersiella aktörer.

Utmaningar med startupsamarbeten och organisatorisk genomförbarhet

Under den gemensamma diskussionen som följde på Hans presentation under Desifer Venture Club blev det tydligt att utmaningarna kring att bygga team och att förankra idéer  hos den etablerade organisationen var frågeställningar som många andra deltagare kände igen sig i. Två viktiga insikter från diskussionen är att:

  • Samarbete med startups kan vara administrativt utmanande: Att kräva att startups genomgår en lång due diligence process är varken intressant eller möjligt många gånger. Ett tips från en deltagare var att använda sig av en av de fristående organisationer som kan förenkla startupsamarbeten, såsom Combient Foundry.
  • Organisatorisk genomförbarhet är ofta långt svårare att lösa än de tekniska utmaningarna. Detta trots att de lösningar man jobbar med har hög teknisk komplexitet.

Sex framgångsfaktorer för att lyckas med corporate venture building

Ladda ner vår rapport: New Corporate Ventures: Six Success Factors
Strategy & Governance
Written by Linnea Palmertz
June 2, 2022