Strategy & Governance
Written by Sigrid Hellberg
March 22, 2022

Nyckeln till corporate venture building: Råd från Travis, InCharge & SEBx

Vad är nyckeln för att lyckas med corporate venture building? Vilka fallgropar finns, vilka nyckeltal står i fokus – och hur grundar man för ett hälsosamt förhållande mellan storföretag och uppstartsföretag? Travis VD John Strand, InCharges vd Tomas Björnsson och Michael Sparring, medgrundare av SEBx, bjuder på fallgropar och lärdomar i ett ärligt samtal under Desifer Venture Club.

Travis VD John Strand, InCharges vd Tomas Björnsson och Michael Sparring, medgrundare av SEBx.

Travis VD John Strand, InCharges vd Tomas Björnsson och Michael Sparring, medgrundare av SEBx.

Potentialen är stor. Enligt forskning från Bain & Company når ett av åtta corporate ventures en omsättning på 100 miljoner USD. Motsvarande siffra bland renodlade uppstartsföretag är ett av 500 (Källa: HBR 2016-12).

Travis, en del av Nordens största kollektivtrafikföretag Nobina, utvecklar mobilitetsappar som samlar erbjudanden från olika leverantörer. InCharge är energiföretagets Vattensfalls satsning på laddlösningar för eldrivna fordon. SEBx bygger en ny bankplattform och erbjuder finansiella produkter under nya varumärken. De är alla mitt uppe i resan. Vilka faror ser de? Och vilka råd vill de ge andra?

Ringa in syftet och låt din corporate venture agera som en start-up

– Börja med att ringa in syftet. I vilken utsträckning är det här en verksamhet som ska stödja en annan affär och i vilken utsträckning är det en affär på egna meriter? Räta ut det och sätt tydliga affärsmål, säger John Strand på Travis.

En corporate venture kommer i många fall uppleva liknande utmaningar som en startup. Därför är det viktigt att skapa en kontext runt en corporate venture som gör det möjligt att kunna agera som en startup. Det rådet ger Michael Sparring på SEBx:

– När målet är etablerat med moderbolaget så behöver en corporate venture kunna exekvera på strategin och fatta snabba beslut. Det kan handla om val av teknologier, arbetssätt, partnerskap, rekryteringar och liknande. Det finns en styrka med att låta en corporate venture ta ansvar för sin egen värdekedja.

Nyckeltal – eller konsten att balansera målsättningar

Vilka KPI:er använder svenska corporate ventures? Som aktör på en relativt ny marknad använder laddföretaget InCharge både på finansiella och på tekniska mål.

– Ingen vet exakt hur mycket marknaden växer under ett, två eller tre år. Målsätt och följ upp på hårda resultat men även på mjukare milestones som visar på framdrift, givet att prognoser alltid är osäkra, säger Tomas Björnsson.

På liknande sätt förespråkar John Strand på Travis en balans mellan finansiella och mjuka mål. I deras fall är det mjukare målet antal personer som använder företagets appar.

– Kommer användarna, så brukar det finansiella följa. Fastna inte i fällan att lova hur mycket du ska omsätta om tre år. Om du inte når dit finns ingen förståelse.

Ett corporate venture agerar inte i ett vakuum och det är lätt att jämföras med andra aktörer på marknaden. Som VD måste du hantera förväntningar på vad den nya affärsenheten ska göra – och inte göra:

Det är lätt att personer i Vattenfallorganisationen ser andra uppstartsföretag och undrar varför vi inte har samma produkt just nu. InCharge har gjort ett medvetet val att vara robusta i det långa loppet och duktiga på specifika områden såsom styrd laddning, i stället för att vara först med allt. Här är tydlig kommunikation a och o, säger Tomas Björnsson.

Hur utnyttjar ett corporate venture en redan existerande affär?

Med en komplex digital och fysisk produkt, som är väsensskild från moderföretagets verksamhet, ägnade InCharge initialt mycket tid åt att fundera på hur de utnyttjar Vattenfalls existerande affär optimalt. Här blev moderföretagets spets inom masskommunikation ett av svaren. Ett annat blev kompetens:

– En hälsosam blandning av rutinerade personer från Vattenfall och personer med ett extremt snabbfotat mind-set är en framgångsfaktor för InCharge, säger Tomas Björnsson.

För SEBx handlar det om att bygga vidare på moderföretagets styrkor, och blanda det med ny teknologi och nya sätt att arbeta. Michael Sparring råder andra corporate ventures att använda moderföretaget tillgångar och förmågor, speciellt det som är svårt för nystartade företag att replikera. Det kan handla om access till data, licenser, distribution eller nätverk.

På SEBx är moderföretag och corporate venture i ett ständigt samspel, där båda parter omväxlande ger och får.

– Vi har fått mycket hjälp från moderbolaget och vi har också kunnat bidra på både väntade och oväntade sätt längs resan. Vi hjälper exempelvis SEB med att bygga en ny produkt och kan bidra med kompetens, erfarenhet och en ny bankplattform, säger Michael Sparring.

Fallgropar & råd till dig som står i startgroparna

Försök inte göra allt själva om ni hanterar en komplex affär. Det rådet ger Tomas Björnsson på InCharge.

”Initialt fanns en tendens att sätta ihop hela lösningen i ett paket och göra allt själva. Idag är vi noga med att skilja på affärskritiska delar som vi bör kontrollera och bitar som vi kan låta någon annan göra, säger Tomas Björnsson på InCharge.”

John Strand ser en risk att corporate ventures, som arbetar med andras pengar, fokuserar för mycket på “häftiga lösningar” och för lite på användarnas faktiska behov.

”Om man ska kunna entusiasmera en styrelse måste man visa på behov, inte bara ”häftiga lösningar””, John Strand, Travis.

Så varför ett corporate venture? Här finns många svar. Michael Sparring ger ett:

”En corporate venture gör det möjligt att accelerera takten av experimentering och exekvering av idéer och strategier som i vissa fall hade varit mer komplext att genomföra i den befintliga verksamheten”.

Join Desifer Venture Club
Download our report: New Corporate Ventures – Six Success Factors
Strategy & Governance
Written by Sigrid Hellberg
March 22, 2022