Product
Written by Sigrid Hellberg
October 11, 2021

Riksbyggen skapar nya digitala tjänster i sin proptech-startup Rafino

Digitaliseringen av fastighetsbranschen börjar få upp farten och för att stå sig mot nya uppstickare krävs det att etablerade bolag snabbt lyckas hitta sätt att själva driva innovation. I artikel nummer två i vår serie om framgångsrika nordiska exempel på corporate venturing delar Johanna Frelin, vd på Riksbyggen, och Sofia Enberg, vd på Rafino, med sig av erfarenheter och tankar kring att starta ett separat bolag för att driva digital innovation effektivt.

Johanna Frelin, VD på Riksbyggen
Johanna Frelin, VD på Riksbyggen

Nytt digitalt kundvärde för att behålla relevans

– Mitt jobb är att se till att vi är relevanta i 81 år till, då behöver vi ständigt arbeta med att hitta nya vägar för att skapa nytta för våra kunder, säger Johanna Frelin, VD på Riksbyggen.

Under många år som ledare inom olika branscher har Johanna provat olika sätt att driva digitalisering, bland annat i studioform och som projekt. Efter en tid som VD på Riksbyggen tog hon initiativ till att etablera dotterbolaget Rafino med uppdraget att ta fram nya digitala produkter som skapar värde för Riksbyggens kunder. Anledningen till att driva det som ett eget bolag är att få till snabbheten, att ta de många goda idéer som har stannat i idéstadiet till verklig produkt på ett effektivt sätt.

– Jag har inte prövat i form av ett bolag tidigare. Jag tror att den formen har större förutsättning att flyga. Jag vill inte att bolaget ska bli ”stört” av kulturen i det etablerade företaget, inte behöva visa hänsyn på samma sätt. De nya affärerna skär över flera affärsområden. Det kan underminera chefer eller linjen, då blir inte arbetet lika snabbfotat. Ett eget bolag med eget varumärke har andra förutsättningar.

De startups som utmanar fastighetsbranschen med innovativa teknologiska produkter eller nya affärsmodeller brukar kallas proptech bolag, kort för property technology. Rafino är Riksbyggens egen proptech startup, med syfte att utmana fastighetsbranschen och se till att Riksbyggen är med och driver innovationen istället för att vänta på att se sig omsprungna.

Rätt ledarskap för nya utmaningar

Till att leda Rafino valdes Sofia Enberg, som tidigare hade en roll som affärschef/regionschef inom Riksbyggen. Att välja vem som ska leda en innovationssatsning likt denna är en utmaning i sig.

– Jag valde Sofia för att hon är extremt driven, digital och duktig på affärsmodeller. Hon är en sådan man nästan måste bromsa lite, reflekterar Johanna och skrattar. Det är ju det man vill ha hos en intraprenör!

En proptech startup med storbolagsfördelar

Vi besitter idag en god kunskap om boende och fastigheter, mycket tack vare den stora mängd data som finns men också den kompetens som finns i organisationen. Grundstenen i verksamheten är vår tjänsteplattform som bygger på en modern arkitektur med tekniska förmågor och komponenter för automation, innovation och samverkan. Genom att kombinera den data vi har med de insikter vi får från användning av våra digitala tjänster kan vi kontinuerligt vidareutveckla produkterna säger Siamak Khodayari, Teknisk chef och Produktägare på Rafino.

Skapar värde med tillgänglig data

Rafino har idag två produkter. En av produkterna avser att digitalisera hanteringen av mäklarbild samt själva medlemsansökan för köparen av en bostadsrätt. Lösningen är en trepartslösning som effektiviserat hanteringen, kortat ledtiden och ökat kundnöjdheten bl.a genom att alla involverade hela tiden är informerade om var i processen ärendet befinner sig. Målgruppen till denna produkt är framförallt förvaltare, styrelser i bostadsrättsföreningar samt mäklare.

Den andra produkten är HemShare appen. En boendeapp som bl.a. har en väldigt välutvecklad tjänst för förmedling av tjänster. HemShare är inte fullt lanserad ännu utan pilotas men lanseras nu under hösten. Hemshare är en produkt som bygger på befintliga data som kontinuerligt analyseras för att säkerställa hög kundnöjdhet och för att möjliggöra utveckling av ännu fler relevanta tjänster för målgruppen.

– Vår utmaning är att hinna med allting vi vill göra på kort tid, vi har extremt många insikter och vet vad som behöver göras vilket gör att vår genomförandekraft är hög säger Sofia.

Bygga en attraktiv arbetsplats

Rafino är fortfarande en startup i tidigt skede och engagerar i dagsläget ett team på ca 15 personer, berättar Sofia Enberg. Det är allt från utvecklare, UX-designers, produktägare, affärsutvecklare, tech leads, leverantörsansvarig etc. Just nu försöker vi pussla och använder en hel del konsulter. Framåt ser jag att vi kommer rekrytera, men för att lyckas attrahera rätt kompetens är det viktigt att Rafino blir en attraktiv arbetsplats för den typen av roller som krävs. Riksbyggen som företag är en attraktiv arbetsplats men profilmässigt så har Rafino och Riksbyggen väldigt olika behov.

Jonglera två parallella kulturer

Sofia nämner att en framgångsfaktor för att kunna komma framåt är att kunna hantera de två parallella kulturer som måste få finnas; en som handlar om att fortsätta med att bit för bit förbättra kärnverksamheten och en som handlar om att snabbt agera, testa, implementera, revidera, testa på nytt.

– Många gånger kan även de tänkta digitala affärsmodellerna och lösningar på problem påverka den befintliga affärsmodell som kärnverksamheten bygger på, vilket är en utmaning i sig som man måste hantera, nämner Sofia.

Styrning för rörlighet och tempo

Frågan om hur storbolag ska styra sina startups utan att sakta ner dem är utmanande. Rafino har än så länge bara interna personer i styrelsen, men Sofia tror att det skulle vara bra att även ta in någon extern.

– Det är ju fullt normalt att när man är i en stor stabil organisation så kan och bör beslut ta längre tid. Fler personer behöver involveras och fler personer behöver förstå innan beslut fattas. När man jobbar med tjänsteplattform som Rafino gör så är ju antalet användare väldigt viktigt för framgången varpå det inte går att vänta eller ta ett steg i taget. Vi behöver köra på, lansera, testa, utvärdera, testa igen och befinna oss i konstant utveckling. Jag tror också det uppskattas då vi på det viset kan visa att vi tar hänsyn till kundernas feedback och dem får vara med och utveckla produkterna.

Innovationsfickor som får påverka verksamheten

Rafino är en del av en större innovationsstrategi. Det är ingen strikt innovationsprocess, utan Johanna beskriver hur de bygger fickor av innovation som sedan kan injicera arbetssätt och kultur i resten av verksamheten. Förutom Rafino ser man att det finns vissa specifika behovsområden där man vill accelerera utvecklingen. Därför startar Riksbyggen en egen intern accelerator för att hjälpa Riksbyggen att bli mer digitalt. Sammantaget är det så innovationsstrategin ser ut; partnerskap, förvärv, Rafino och acceleratorn.

– Det sker redan en massa innovation ute i linjeverksamheten inom Riksbyggen knuten till kund eller bostad. Då är mitt jobb att hålla fingrarna borta, säger Johanna.

Sofia Enberg, vd på Rafino
Sofia Enberg, vd på Rafino

Sofias tips för att lyckas med corporate venture building:

  • Säkerställ att din corporate venture är en del av koncernens strategi
  • Lära dig så mycket du kan om skillnaden mellan att driva befintlig verksamhet och startup verksamhet.
  • Använd befintliga tillgångar såsom kunddata för att skapa och utveckla nya digitala tjänster.
  • Upprätthåll ett högt tempo, ta beslut även om de är obekväma och förklara varför dem togs.
  • Var uthållig och ge inte upp för tidigt
Product
Written by Sigrid Hellberg
October 11, 2021