Product,Trends
Written by Joel Sunnehall
February 15, 2022

Intervju med Deutsche Telekoms Rickard Damm om Metaverse, HomeOS och framtiden som telekomoperatör

För att vara konkurrenskraftig i en värld där kunderna förväntar sig innovativa tjänster som fungerar sömlöst tillsammans så har Deutsche Telekom utvecklat HomeOS. Vi har intervjuat Rickard Damm om HomeOS, Metaverse och framtiden som telekomoperatör.

Om Rickard Damm, Vice President, Deutsche Telekom AG
Jag började min telekomkarriär på Ericsson där jag spenderade tio år och jobbade med nya tekniker och produkter som mobilannonsering, streaming av musik och nätverksrelaterade tjänster. Därefter började jag på Telia Company som innovationschef. Jag drev bland annat ett innovationspartnerskap med Spotify. På Deutsche Telekom är jag ansvarig för HomeOS, en infrastruktur för att skapa nya innovativa upplevelser i hemmet.

HomeOS: en infrastruktur för nya upplevelser i hemmet

HomeOS: en infrastruktur för nya upplevelser i hemmet

Vad är HomeOS och varför är det viktigt för mig som kund?

HomeOS är en cloudbaserad infrastruktur för att skapa nya upplevelser i hemmet. Det är helt osynligt för dig som kund men det möjliggör helt nya upplevelser som definitivt kommer att överraska dig.

Ett exempel på en tjänst som HomeOS möjliggör är att be röstassistenten att skapa ett gästnätverk och visa inloggningsuppgifter på din TV.

Målsättningen med HomeOS, som lanserades för fyra miljoner hushåll i November 2021, är att skapa ett öppet ekosystem där många kan bidra till att skapa upplevelser och tjänster för hemmet. Tjänsterna fungerar tillsammans oavsett om det är på mobilen, i TV:n, röstassistenten eller något annat.

Idén är inte ny, telekombranschen har pratat om detta i årtionden men ingen har förrän nu lyckats realisera detta. Anledningen är dels komplexiteten i att åstadkomma det – vilket innebär att det kostar tid och pengar – men också att det saknats ett externt tryck på förändring.  Nu finns ett tydligt externt förändringstryck som agerar katalysator för utvecklingen: de stora tech jättarna Apple, Google och Amazon har idag väl fungerande ekosystem som formar konsumenternas förväntningar och kunder kan tydligt uppleva de fördelar som finnas i att vara i ett ekosystem där allt fungerar ihop.

Rickard Damm, Vice President, Deutsche Telekom AG

Kommer utvecklingen av ett parallellt digitalt universum, Metaverse, att göra Deutsche Telekom och HomeOS mer eller mindre relevant?

Människor tenderar att överskatta betydelsen av ny teknik på kort sikt och gravt underskatta den på lång sikt. Jag tror att betydelsen av Metaverse på kort sikt är överskattad, det är inte en enskild produkt utan snarare en idé eller framtidsvision. Man kan säga att det redan funnits “mini-metaversum” i dataspelsvärlden, tex i spel som Fortnite, FIFA eller eller tidigare med Second Life. Där har det varit möjligt att både umgås och handla med “skins” och andra digitala varor.

Men idag finns ett antal pusselbitar och relativt väl utvecklade tekniker för att, lite som med HomeOS, skapa ett digitalt universum där du kan befinna dig och när du förflyttar dig ta med dina tillgångar. Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och krypto är exempel på de pusselbitar som finns men som behöver utvecklas och sammanflätas för att Metaverse ska bli verklighet.

Deutsche Telekom måste möta kunderna även i Metaverse, vi behöver finnas på alla platser där kunderna finns och om vi gör det kommer vi att förbli relevanta. Redan idag har vi doppat tårna i Metaverse-relaterade tekniker.  Vi har till exempel Hubraum, Deutsche Telekom’s inkubator för startups i tidigt skede, som skapat ett innovationsprogram för AR.

Vilken roll kommer Deutsche Telekom att spela när Metaverse är en realitet och vi kan förflytta oss mellan vårt fysiska och digitala universum?

Meta, Microsoft och Apple kommer att investera tungt i utvecklingen av Metaverse. Deutsche Telekom kommer att investera otroligt mycket pengar i den infrastruktur som behövs för att konsumera upplevelserna, det vill säga fiber och 5G.

Faktum är att Metaverse är bra exempel på något som definitivt inte hade funkat för 5 år sedan. Om du vill ha en riktig AR-upplevelse på stan så kommer du sannolikt att behöva 5G. Så genom att inte avvika för mycket från vår kärnaffär, utan att istället ha det bästa nätet, så kommer vi automatiskt att spela en viktig roll.

Utöver det så har Deutsche Telekom en signifikant företagsaffär i och med vår  företagsinriktade digitalisering-partner T-systems och jag tror att vi har stor potential i att hjälpa kunder att ta sig till Metaverse.

Product,Trends
Written by Joel Sunnehall
February 15, 2022